Hněv jako náhradní emoce

Hněv jako náhradní emoce

Hněv je přirozenou a obvykle automatickou odezvou na bolest, a to jak fyzickou, tak i duševní. Je reakcí na lidskou slabost, odmítnutí, pocit ohrožení nebo...
Hněv je přirozenou a obvykle automatickou odezvou na bolest, a to jak fyzickou, tak i duševní. Je reakcí na lidskou slabost, odmítnutí, pocit ohrožení nebo ztráty. Protože za normálních okolností se hněv nevyskytuje izolovaně, ale je nutně předcházen pocitem bolesti, častokrát jej charakterizujeme jako emoci "z druhé ruky".Bolest sama o sobě nestačí, aby se člověk rozzlobil. Pocit hněvu vzniká, když se bolest zkombinuje s myšlenkou, která funguje jako spoušť. Můžou být důsledkem hodnocení vlastní osoby, interpretace konání, necitlivého odhadování, které člověk vnímá jako (vědomý nebo nevědomý) pokus o útok na jeho osobu. Hněv je tedy sociální emoce. Nemusí být však...